De voorwaarden

Voor onze accommodatie dient u zelf zorg te dragen voor hand- en bedlinnen.

 

Schoonmaak van het huisje: door de huurder.

 

De borg voor het huisje bedraagt 150 euro. Verzuimde schoonmaak en/of veroorzaakte schade wordt met de borg verrekend. Indien aangerichte schade meer bedraagt dan de waarborgsom, blijft u aansprakelijk voor deze schade. Binnen 10 dagen na uw vertrek wordt de borg c.q. restant borg op uw rekening geretourneerd.

 

Aankomsttijd huisje: na 12.00 uur, vertrektijd vóór 11.00 uur.

 

Het huisje is een niet-roken accommodatie. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Een eigen parkeerplaats is beschikbaar. Indien u met meer dan 1 voertuig komt, is een algemene parkeerplaats beschikbaar.

 

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het netjes en schoon te houden.

 

Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op de schriftelijke bevestiging/huurcontract.

 

Tekortkomingen in het huis dient de huurder onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren van de tekortkoming aan verhuurder te melden.

 

De huurder dient zich aan de in de bungalow aanwezige parkregels te houden.